Këshilla

Ne kemi pergatitur material informues për punëkërkues, për të patur më të lehtë pergatitjen për tregun e punës, me informatat e domosdoshme për krijimin e CV-së : Çfarë është një CV?, Si të shkruash një CV?, Çka duhet të përmbajë një CV, etj…

CV ose ndryshe e quajtur edhe resume përmes të cilës mundeni të i promovoni aftësitë e juaja

Çfarë është një CV?

CV është mënyra më fleksibile e aplikacionit. I përmbledhë të dhënat e juaja në mënyrë që ju të prezantoheni në mënyren më të mirë të mundshme dhe mund të përdoret për disa aplikacione njëkohësisht.

Qëllimi është që përsoni kompetent i resureseve humane të bindet për të kontaktuar dhe të ju thërras në intervistë që ju të tregoni më shumë për aftësitë dhe personalitetin tuaj. Prandaj, gjatë shkrimit të CV-së suaj mos shpejtoni, por merreni parasysh nëse ju vete do e merrnit në intervistë dikë me një CV të tillë?

Si të shkruash një CV?

Një CV shërben për ta bërë prezantimin tuaj të njohur për një person që ka pak kohë për t’u njohur me ju. Ai duhet t’ju paraqesë në pamjen më të mirë të mundshme, në mënyrë koncize dhe të strukturuar mirë. Ka shumë mënyra për të shkruar një CV, megjithatë, gjithmonë ekzistojnë disa linja kryesore. Një CV është për qëllime biznesi, për të mos kaluar më shumë se një format A4 faqe

Ndërsa një CV për qëllime akademike mund të tejkalojë këtë kufi, duke përfshirë konferenca, botime dhe aktivitete të tjera që mund të keni kryer. Një CV e shkruar mirë ekspozon më shumë informacione të rëndësishme, pastaj çdo informacion shtesë. Për këtë veçori, ju rekomandojmë ta përshtatni, në varësi të kërkesave dhe fushëveprimit të punëdhënësit. Përzgjedhja e informacionit bëhet objekt i pajtueshmërisë me disa pozicione pune. Kushtojini vëmendje renditjes së informacionit.

Detaje Personale

Kjo duhet të përfshijë datën e lindjes, adresën, emailin, numrin e telefonit dhe kur kërkohet, gjininë, moshën dhe kombësinë. Nëse keni një adresë të përhershme dhe një adresë të përkohshme, specifikoni këtë. Nëse dëshironi të fitoni hapësirë në mënyrë që të kurseni gjatësinë e CV-së, detajet personale mund të shkruhen në një madhësi më të vogël fonti se pjesa tjetër e CV-së, por kurrë me shkronja të mëdha, pasi ato nuk janë ato që duhet të tërheqin vëmendjen e punëdhënësit. Në rast se CV-ja juaj ngre interesin e lexuesit, atëherë ai / ajo do të kthehet në detajet e kontaktit tuaj.

Çka duhet të përmbajë një CV?

Rendi i paraqitjes së këtyre detajeve dhe theksi që ju i jepni secilës palë varet nga ajo për të cilën po kërkoni dhe çfarë ju duhet të ofroni. Nëse po aplikoni për më shumë se një punë, duhet të keni lloje të ndryshme të CV-ve nën fusha të ndryshme të karrierës, duke theksuar aftësitë tuaja dhe përvojat e ndryshme të përshtatura nga kjo temë.

Për studentët që sapo kanë mbaruar, këshillohet që të fillojnë CV-në e tyre me një prapavijë akademike. Ka shumë të ngjarë që në atë moshë, arsimi të jetë aseti më i rëndësishëm i tyre. Gjithashtu, këshillohet të bëni porosinë nga përvoja e fundit. Nëse keni arritje të veçanta, atëherë ato duhet të paraqiten në CV-në tuaj, dhe titulli i disertacionit ose data e diplomimit tuaj duhet të shkruhet në CV tuaj nëse mendoni se është e rëndësishme të ndihmoni në përmirësimin e profilit tuaj. Sidoqoftë, nëse siguroni rezultate ose arritje specifike, gjithmonë paraqisni informacione të vërteta, pasi dokumentet përkatëse mund të kërkohen dhe nëse gënjeni, aplikacioni juaj do të humbasë ndonjë besueshmëri.

Çmime / Shpërblime të pranuara

Nëse kjo kategori vlen për ju, atëherë ajo duhet të postohet në CV tuaj menjëherë pas seksionit të arsimit. Këto mund të përfshijnë bursa, çmime në konkurse të ndryshme dhe ndonjë dallim tjetër.

Në këtë pjesë, si për çdo gjë tjetër në CV-në tuaj, jepni informacion të plotë, si data, vendndodhja, emri i organizatorit, vendi dhe pozicioni në të cilin keni fituar; për bursat duhet të shkruani një periudhë, emrin e Universitetit, departamentin, emrin e institucionit që ka dhënë bursa, dhe ndoshta disa nga lëndët kryesore mbi të cilat u vlerësuan aftësitë tuaja kur u dha bursa.

Përvoja praktike

Në këtë pjesë janë përfshirë praktikat. Mos u trembni për atë që keni bërë; mos i zvogëloni arritjet tuaja. Askush nuk pret që të keni një biznes të shkëlqyeshëm, nëse jeni akoma student. Ideja është që kur të aplikoni për punë, duhet të tregoni potencialin në rritje. Ju duhet të tregoni se çfarë keni përmirësuar, ku, deri në çfarë mase, si dhe përgjegjësitë tuaja të caktuara. Duhet të ndjehet një lloj ndryshimi midis punës tuaj të parë dhe të fundit; duhet të tregoni se jeni gati të merrni më shumë përgjegjësi. Ju duhet të paraqiteni veten si drejtues, një person me iniciativë, kreativitet, etj. Mos harroni, qëllimi është të bindni atë që lexon CV-në tuaj se ju jeni zgjidhja më e mirë për punën.

Aktivitete shtesë

Nëse jeni duke shkruar një CV profesionale, dhe jo-akademike, atëherë kjo është një mundësi për të theksuar konferenca, trajnime dhe çdo aktivitet shtesë që ka lidhje me pozicionin për të cilin po aplikoni. Një përshkrim i mirë këtu mund t’ju ndihmojë të tregoni ndjenjën e iniciativës dhe përfshirjes dhe jo vetëm të jeni student me nota të mira.

Gjuhët

Renditni numrin e gjuhëve që flisni, duke përshkruar nivelin e secilës me një fjalë. Ne ju sugjerojmë të kategorizoni, gjithashtu, nivelin e bisedës, i cili mund të jetë niveli mesatar, i avancuar dhe i rrjedhshëm. Në CV-në tuaj, përfshini certifikatat e gjuhës dhe datat e marra, nëse kjo është e aplikueshme.

Shkathtësi kompjuterike

Përfshini gjithçka që dini, nga familjariteti me mjetet e kërkimit në internet, aftësitë e redaktimit të tekstit, programet speciale dhe më të avancuara, programimi etj. Nëse keni një çertifikatë ose diplomë, kjo ju jep përparësi dhe nuk duhet të mungojë në CV-në tuaj.

Hobi

Përfshini ato, nëse ndonjë hapësirë mbetet në CV tuaj. Hobi tregojnë se bëjnë gjëra të tjera në jetën tuaj, përveç punës dhe shkollës. Prandaj ato nuk mund të shihen ndryshe se sa pozitivisht.

Në CV-në tuaj mund të përfshihen nënkategoritë e tjera që mendoni se mund të theksojnë aftësitë tuaja. Shumë shpesh, mund të gjendet seksioni i referencës, por kjo varet nga kërkesat e punëdhënësit. Nëse punëdhënësi nuk kërkon referenca, nuk është e nevojshme t’i vendosni ato. Punëdhënësit që me të vërtetë duan të marrin referenca për ju do t’i kërkojnë ato.

Mos përfshini informacione të rreme, mos i zgjeroni detajet joproduktive, një CV duhet të jetë sa më koncize.

Këshilla të dobishme:

Bëje ndryshimin me Portal Pune